ტრანსპორტის ტიპები / ზომები

ტრანპოსრტთან დაკავშირებული ტიპები და ზომები შეგილიათ იხილოთ ქვემოდ, 

შესაბამისი კატეგორიების მიხედვით

ტრაილერის ტიპები
საზღვაო კონტეინერების ტიპები
სარკინიგზო კონტეინერების ტიპები