საჰაერო გადაზიდვა

ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ნებისმიერი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას ტვირთების საჰაერო ტრანსპორტით გადაზიდვაზე მთელს მსოფლიოში: სპეც ტვირთები; არაგაბარიტული, მცენარეები, ცხოველები, სახიფატო კატეგორიის ტვირთები, ექსპორტი/იმპორტი, როგორც წვრილპარტიული ასევე  მთლიანი თვითმფრინავისდაფრახტვისჩათვლით.

 

 

გთავაზობთ მომსახურების სრულ პაკეტს რომელიც ეხება როგორც საექსპორტო ასევე საიმპორტო მომსახურებას:

 

- ნებისმიერი სახის ტვირთების ტრანსპორტირებას საჰაერო გზით.

- ექსპორტი საქართველოდან ნებისმიერი მიმართულებით. კარიდან კარამდე/ აეროპორტიდან აეროპორტამდე.   მომხმარებლის სურვილის შესაბამისად. 

- მსოფლიოს ნებისმერი ქვეყნიდან ტვირთის აღებას, საექსპორტო (EX1 / T1) , საიმპორტო და სატრანზიტო  დოკუმენტაციის მომზადებას.

- დატვირთვის/გადმოტვირთვის და შენახვის მომსახურება

- საბაჟო/საბროკერო მომსახურება (მოთხოვნისამებრ)

- ზუსტი ფასის დასაანგარიშებლად საჭიროა ვიცოდეთ გამოსაგზავნი/გასაგზავნი ტვირთის ადგილმდებარეობა,   დატვირთვის თარიღი, ტვირთის წონა, ტვირთის მოცულობა, შეფუთვის ზომები ( სიგრძე, სიგანე, სიმაღლე -მოცულობითი წონის გასათვლელად)ტვირთის დასახელება, გადაზიდვის პირობა (EXW, FCA, FOB და სხვა), მალფუჭებადი ტვირთის შემთხვევაში – ტვირთის ტემპერატურული რეჟიმი, ხოლო არაგაბარიტული ტვირთის შემთხვევაში – ტვირთის ნახაზი (ზუსტი ზომების მითითებით).