საზღვაო გადაზიდვა

ტვირთების საზღვაო გადაზიდვებს ვახორციელებთ მთელი მსოფლიოს მაშტაბით სრულად და ნაწილობრივ დატვირთული კონტეინერებით,  ექსპორტი/ იმპორტი,  ნაყარი ფორმით, ასევე არაგაბარიტული ტვირთების გადაზიდვებს. საჭიროების შემთხვევაში დავფრახტავთ გემს.

 

გთავაზობთ მომსახურების სრულ პაკეტს რომელიც  ეხება  როგორც საექსპორტო ასევე საიმპორტო მომსახურებას:

- ნებისმიერი სახის ტვირთების ტრანსპორტირებას , ნებისმიერი ტიპის კონტეინერით საზღვაო გზით.

- ექსპორტი/იმპორტი საქართველოდან/ საქართველოში ნებისმიერი წერტილიდან /ნებისმიერი მიმართულებით. კარიდან კარამდე/ პორტიდან პორტამდე მომხმარებლის სურვილის შესაბამისად. 

- მსოფლიოს ნებისმერი ქვეყნიდან ტვირთის აღებას, საექსპორტო (EX1 / T1) , საიმპორტო და სატრანზიტო  დოკუმენტაციის მომზადებას.

- დატვირთვის/გადმოტვირთვის და შენახვის მომსახურება.

- საბაჟო/საბროკერო მომსახურება (მოთხოვნისამებრ)

- ზუსტი ფასის დასაანგარიშებლად საჭიროა ვიცოდეთ გამოსაგზავნი/გასაგზავნი ტვირთის ადგილმდებარეობა, დატვირთვის თარიღი, ტვირთის წონა, ტვირთის მოცულობა,  ტვირთის დასახელება, გადაზიდვის პირობა (EXW, FCA, FOB და სხვა), მალფუჭებადი ტვირთის შემთხვევაში – ტვირთის ტემპერატურული რეჟიმი, ხოლო არაგაბარიტული ტვირთის შემთხვევაში – ტვირთის ნახაზი (ზუსტი ზომების მითითებით).